SUN  
  IBM  
  HP/COMPAQ  
  DELL  
  INTEL  
  FUJITSU  
  ETC  
  SUN  
  HP/COMPAQ  
  IBM  
  DELL  
  INTEL  
  FUJITSU  
  ETC  
  SUN  
  IBM  
  HP/COMPAQ  
  DELL  
  ETC  
  CISCO  
  3COM  
  ETC  
  SUN  
  IBM  
  HP/COMPAQ  
  DELL  
  INTEL  
  FUJITSU  
  ETC  
  SUN  
  HP/COMPAQ  
  IBM  
  DELL  
  INTEL  
  FUJITSU  
  ETC  
  SUN  
  IBM  
  HP/COMPAQ  
  DELL  
  ETC  
  CISCO  
  3COM  
  ETC  
일반검색 모델명
 [공지] 2018년 구정 연휴 택배 배송 안내

 [공지] 2017년 추석 연휴 택배 배송 안내

 [공지] 구정 연휴 택배 배송 안내

 [공지] 추석 연휴 택배 배송 안내

 [공지] 구정 연휴 택배 배송 안내

HP DL320e GEN8 V2
700,000원
LENOVO X3550 M5
1,700,000원
IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD (90Y8572/90Y8573)
280,000원
FUJITSU RX300 S7 SYSTEM BOARD (D2939-A17 GS2)
500,000원
HP DL380p Gen8 E5-2609 Entry AP Svr (642121-371)
전화문의
HP DL380p Gen8 E5-2620 Base AP Svr (642120-371)
전화문의
HP 250GB 7.2K 3G 3.5in SATA HDD (571230-B21/571516-001)-NEW
180,000원
LENOVO 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD (81Y9794/81Y9795)-NEW BOX
350,000원
서울특별시 영등포구 영등포동8가 92번지 KnK디지털타워 314호  전화 : 02)2655-9119  팩스 : 02)2665-9116  대표자 : 김형준
사업자등록번호 : 105-86-77749  통신판매업신고번호 : 제2013-서울영등포-0400호  Email : master@serverzone.co.kr
개인정보책임자 : 김형준  이용약관  호스팅사업자 : 주식회사 탑매니아          Copyright(c)2008 (주)서버존 All right reserved.